Witamy w Rosco Polska

Rosco Polska sp. z o.o. rozpoczęła działalność na rynku europejskim w 1994 roku. W pierwszych latach działalności głównym jej przedmiotem była kompleksowa obsługa w zakresie dostaw i montażu urządzeń i konstrukcji stalowych. Obecnie Rosco Polska jest spółką holdingową, zawiadującą grupą spółek na całym świecie.

Rosco Steel zajmuje się dostawą urządzeń ze stali do wielkich koncernów zachodnich budujących fabryki na całym świecie. Przedmiotem działalności Rosco Eko-Tech jest dostawa konstrukcji stalowych prostych, szczególnie dla firm budujących urządzenia ochrony środowiska.

Rosco Polska poza zarządzaniem Spółkami-córkami prowadzi działalność i zaangażowanie w produktach medialnych, kulturalnych i multimedialnych. Wraz z Fundacją Pomocy Artystom Polskim „Czardasz” nagrała widowisko muzyczne „Tych miasteczek nie ma już”, w którym jedną ze swoich ostatnich ról zagrał Jerzy Nowak. Utworzona w obrębie Spółki dywizja Rosco Studios stworzyła grę mobilną „Tiki Defense”. Spółka Rosco Polska udzieliła również znaczącego wsparcia przy produkcji musicalu „Cuda Rebego” i wydała także płytę z kolędami „Pierwsza Gwiazda”, przeznaczając cegiełkę z każdej sprzedanej płyty dla Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci. W 2010 roku firmie przyznano tytuł Mecenasa Kultury Miasta Krakowa.

W działalności gospodarczej Spółki rozwijają się prawidłowo, czego efektem były otrzymane wyróżnienia Gazeli Biznesu (zarówno dla Rosco Polska, jak i dla Rosco Steel).

Gwarantujemy:

  • Solidność i kompetencje
  • Terminowość
  • Doskonałą jakość wykonania.

Prezes zarządu

Alois Rostek urodził się w 1948 roku w Gliwicach. Do 1983 roku pracował w budownictwie przemysłowym. W 1983 roku rozpoczął pracę w Niemczech jako montażysta, konstruktor, kierownik budowy, następnie zajmował się sprzedażą produktów i budową pieców przemysłowych w różnych krajach na świecie. W 1994 roku równolegle utworzył spółkę prywatną, wprowadzającą na rynek niemiecki firmy polskie. Kolejnym krokiem było utworzenie spółki Rosco HmbH i sprzedaż nowoczesnych materiałów technologicznych dla firm polskich. Z czasem rozszerzył działalność firmy o zakupy i konstrukcję urządzeń stalowych oraz ich dostawę do firm niemieckich. W Krakowie założył spółkę Rosco Polska, która przyjęła na siebie działalność eksportu wyrobów ze stali od Rosco HmbH.

Obecnie jest Prezesem zawiadującym całą grupą Rosco Polska, która przekształciła się w spółkę holdingową.

Alois Rostek od wielu lat jest mocno zaangażowany w działalność kulturalną i charytatywną na terenie miasta Krakowa i nie tylko. Wspiera instytucje i młodych przedsiębiorców.